Fundament płytowy a tradycyjny

Start / Oferta / Porównanie Fundamentów

Uniwersalność zastosowania dająca możliwość wykonania fundamentu niemal w każdych warunkach, zarówno na gruntach słabonośnych, wysadzinowych jak i podmokłych oraz na terenach sejsmicznych i szkód górniczych;

Zminimalizowanie prac ziemnych ograniczające się do usunięcia gruntu rodzimego, wykonania wykopu i ułożenia zagęszczonej warstwy podsypki żwirowo-piaskowej;

Mniejsza wrażliwość pogodowa w porównaniu z pracami przy fundamentach murowanych, co daje większe możliwości realizacji płyt bez ograniczeń pogodowych niemal przez cały rok;

Szybsze wykonanie w stosunku do rozwiązań tradycyjnych, a związane z wyeliminowaniem z całego procesu części prac takich jak murowanie, wypełniania fundamentów piaskiem, prace posadzkarskie oraz znaczące ograniczenie przerw technologicznych i radykalne skrócenie całego cyklu wykonawczego z 4-5 tygodni do 4-5 dni;

Jednorodna praca całej konstrukcji mająca duże znaczenie zwłaszcza na gruntach słabonośnych, niejednorodnych czy sejsmicznych;

Zwiększona nośność konstrukcji gwarantowana wielokrotnie większą powierzchnią styku elementu nośnego powierzchni płyty z gruntem, a więc przenoszeniem obciążenia na całej swojej powierzchni, co zapobiega osiadaniu budynku i ogranicza odkształcenia fundamentu oraz eliminuje pękanie ścian i niszczenie jego struktury;

Zwiększona dokładność konstrukcji związana z dużą dokładnością wykonania górnej powierzchni całej płyty, która może być wykorzystana od razu jako posadzka, wykonana jako jeden element o wysokim stopniu równości, gotowy do położenia wierzchniej warstwy wykończeniowej jak płytki, wykładziny czy parkiet;

Większy reżim wykonania związany z bardziej wymagającą technologią, a przez to gwarancja realizacji projektu z lepszą starannością i dbałością o efekt finalny;

Zwiększona nośność posadzki uzyskana dzięki jej zintegrowaniu z płytą nośną, co pozwala wyeliminować ewentualne uszkodzenia i spękania jako zjawisko często występujące w przypadku zastosowania podłogi na gruncie;

Większa podstawa dla przegród pionowych umożliwiająca większą elastyczność w ostatecznym umiejscowieniu lub korygowaniu posadowienia ścian nośnych, a także kominów;

Jednorodność izolacji cieplnej zapewniona przez grubą warstwę styropianu otaczającą płytę ze wszystkich stron, gwarantująca brak występowania mostków cieplnych;

Jednorodność izolacji przeciwwilgociowej związana z posadowieniem fundamentu powyżej poziomu wód gruntowych, gwarantująca brak problemów z podciągającą wodą i przenikającą wilgocią;

Jednorodność izolacji antyradonowej związana z ochroną przed radioaktywnym radonem, gazem charakteryzującym się przede wszystkim aktywnością promieniotwórczą;

Gotowe podejścia instalacyjne zaplanowane na etapie projektu i wykonane wraz z całością płyty, stanowią bardzo istotną oszczędność czasu i kosztów w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i grzewczych;

Dodatni bilans energetyczny uzyskany poprzez kumulację ciepła związaną ze zintegrowaniem systemu grzewczego posadzki z płytą fundamentową. Gwarantuje to wysoki komfort użytkowania oraz bezwładność cieplną poprzez gromadzenie ciepła w swojej strukturze;

Korzystniejsza cena zapewniona dzięki ograniczeniu ilości robót zwłaszcza ziemnych oraz radykalnej redukcji czasu pracy niezbędnego do wykonania całej konstrukcji, co ma bezpośredni wpływ na spadek kosztów inwestycji;

Prawidłowo wykonany fundament

Prawidłowo wykonany fundament murowany wykonuje się następująco:

 • wytyczamy osie budynku
 • usuwamy humus oraz ziemię na głębokość ok.1,5 m na całej powierzchni rzutu budynku
 • wywozimy nadmiar ziemi pozostały z wykopu lub gromadzimy na potrzeby późniejszych działań niwelacyjnych na działce
 • wytyczamy ławy fundamentowe
 • wbudowujemy podsypkę żwirowo-piaskową pod ławy fundamentowe
 • wykonujemy szalunki ław fundamentowych wraz z ich wypoziomowanie
 • wykonujemy zbrojenie prętowe ław fundamentowych
 • wbudowujemy beton z wytwórni w szalunki ław fundamentowych
 • przerywamy realizację na okres 14 dni w oczekiwaniu na związanie wbudowanego betonu
 • wykonujemy poziomą hydroizolacje ław fundamentowych
 • rozpoczynamy stawianie ścian fundamentowych z bloczków betonowych uwzględniając ewentualne przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany
 • wykonujemy pionową hydroizolacje ław i ścian fundamentowych
 • wykonujemy termoizolacje zewnętrzną ścian fundamentowych styropianem
 • wbudowujemy piasek jako wypełnienie w obwodzie ścian fundamentowych do wysokości ok. 1,5 m
 • zagęszczamy wbudowany piasek wypełnienia
 • wykonujemy przejścia przyłączy instalacyjnych przez wykonane fundamenty
 • wbudowujemy szlichtę betonową pierwszej posadzki budynku
 • przerywamy realizację na okres 14 dni w oczekiwaniu na związanie wbudowanego betonu
 • uzyskujemy poziom zerowy budynku wraz z ociepleniem gotowy do rozpoczęcia stawiania ścian
 • całość prac związanych z wykonaniem fundamentów murowanych wraz z prawidłowymi przerwami technologicznymi zajmuje blisko 6 tygodni od momentu rozpoczęcia budowy

Wady Fundamentów Murowanych

 • niewymagająca technologia mogąca skutkować niewłaściwym lub mniej dokładnym wykonaniem
 • ograniczenia wykonawcze związane z warunkami pogodowymi
 • ograniczenia wykonawcze związane z warunkami gruntowymi
 • dodatkowe koszty wykonawcze związane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi
 • niewystarczająca izolacja przeciwwilgociowa
 • częściowa termoizolacja i duże mostki termiczne
 • brak możliwości całkowitej likwidacji mostków cieplnych
 • brak izolacji przeciwradonowej
 • problemy związane z możliwością odkształceń i osiadanie fundamentów wynikającymi z konstrukcji
 • niejednorodna praca całej konstrukcji
 • brak możliwości dokonywania przesunięć położenia ścian lub kominów po wykonaniu fundamentów
 • brak możliwości gromadzenia ciepła
 • mniejsza nośność fundamentów murowanych wynikająca z konstrukcji
 • stosunkowo długi okres realizacji

Fundament Płytowy a Murowany

W dzisiejszych czasach Fundament Murowany to już przeżytek. Budownictwo zachodnioeuropejskie w większości wznosi swoje konstrukcje na płytach fundamentowych, które są dużo lepszym, tańszym i szybszym w realizacji rozwiązaniem. I dotyczy to zarówno budownictwa indywidualnego dla budynków jednorodzinnych jak i dużych obiektów kubaturowych.

Płytę Fundamentową MegaTherm™ pod dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej ok. 200 m2 wykonujemy kompleksowo w ciągu 5-6 dni. O długości przerwy technologicznej niezbędnej do uzyskania przez płytę parametrów wytrzymałościowych pozwalających na rozpoczęcie wznoszenia ścian budynku decyduje kierownik budowy i wynosi ona około 14 dni.

Łącznie daje nam to czas ok. 3 tygodni, co w porównaniu z ok. 6 tygodniami niezbędnymi dla fundamentu murowanego daje możliwość dwukrotnie szybszego wykonania tego etapu inwestycji.