Oszczędność Ciepła

Start / Oferta / Oszczędność Ciepła

Według szacunków, na ogrzewanie zużywa się nawet do 55% energii w budynkach. Warto więc zainwestować w zminimalizowanie tego zużycia. Biorąc pod uwagę roczne zużycie energii oraz koszty budowy, inwestycja w dom energooszczędny jest jak najbardziej opłacalna. Obecnie zwiększa się liczba inwestorów zainteresowanych energooszczędnymi rozwiązaniami przy budowie domu oraz zwieksza się świadomość zalet z budowy takiego domu. Taka inwestycja sprawia, że późniejsze straty ciepła będą w sposób istotny zredukowane. Rozwiązania energooszczędne zyskują popularność także ze względu na wzrost cen energii i pozwalają w przyszłości uniknąć wyższych kosztów utrzymania domu. Przyjmuje się, że budynek jest energooszczędny, gdy jego zapotrzebowanie na ciepło w skali roku wynosi mniej niż 70 kWh/m2.

 

Główne zasady, którymi warto kierować się budując dom energooszczędny

  • Dom na całkowicie izolowanym fundamencie
  • Dom o zwartej bryle
  • Dom orientowany zgodnie ze stronami świata i wykorzystaniem naturalnych promieni słonecznych
  • Dom z otworami okiennymi od nasłonecznionej strony
  • Dom ze ścianami wykonanymi z dobrze izolujących materiałów
  • Dom pozbawiony mostków cieplnych
  • Dom z kontrolowanym przepływem powietrza przez budynek wraz z jego odzyskiem – rekuperacją
  • Dom z pozyskiwaniem ciepła z gruntu z pomocą gruntowego wymiennika ciepła
  • Dom zużywający energię odnawialną stosowaną do ogrzewania

Bierna Ucieczka Ciepła

Według najnowszych badań i informacji szeroko dostępnych zarówno w publikatorach jak i internecie, w obecnie budowanych domach posadowionych na fundamentach murowanych tj. ławach betonowych zbrojonych prętami stalowymi, ze ścianami murowanymi z bloczka i izolowanymi styropianem wielkość strat ciepła traconego przez posadzkę i fundamenty domu w wyniku zastosowania takiej technologii kształtuje się na poziomie 10-15% całkowitej jego ilości niezbędnej do ogrzania domu.

Każdy inwestor obecnie żywo zainteresowany kosztami wybudowania i utrzymania takiego domu w przyszłości, będzie sobie zadawał bardzo proste pytanie - na ile decyzja o zmianie takiego fundamentu na proponowaną przez naszą firmę Płytę Fundamentową Megatherm™ da mu wymierne oszczędności w nakładach na ogrzewanie, a w związku z tym i korzyści finansowe?

Spróbujmy zatem pokusić się o małą symulację, którą każdy z zainteresowanych może wykonać sam z pomocą swojego projektanta, na potrzeby własnego wymarzonego domu, aby utwierdzić się w przekonaniu, że podejmuje właściwą decyzję.

Ważne jest przyjęte tutaj założenie, że taka strata to 10-15% ilości ciepła potrzebnego do ogrzania domu, co przy znajomości zapotrzebowania projektowanego domu na ilość ciepła niezbędnego do utrzymania należytego komfortu cieplnego będzie dawało jakże cenną informację, z jakiego rzędu stratą musimy liczyć się bezwzględnie przy zastosowaniu takiej tradycyjnej wciąż jeszcze metody fundamentowania budynku

Wyliczywszy z pomocą projektanta zapotrzebowanie energetyczne budynku będące pochodną jego wielkości, położenia, kubatury, zastosowanych materiałów itp. będziemy wiedzieć jakie jest dla tego budynku szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło, co przy uwzględnieniu konkretnego sposobu zasilania i dostarczania tego ciepła (zastosowane ogrzewanie na gaz, olej, prąd, paliwa stałe czy inne) będzie umożliwiało wprost otrzymanie konkretnych wartości kosztów jego utrzymania pod względem ogrzewania w skali całego roku.

W efekcie, przy założeniu procentowej wielkości strat ciepła określonej dla konkretnych części budynku będziemy w stanie wyliczyć sobie konkretne wielkości i wartości dla poszczególnych jego części jak dach, ściany, okna, wentylacja oraz fundamenty i posadzka, co pozwoli sobie uzmysłowić z jakiego rzędu stratami będziemy mieli przez lata doczynienia. Równocześnie pozwoli nam to zrozumieć jaką wartość będziemy mogli zaoszczędzić przez lata w efekcie zastosowania nowoczesnej technologii posadowienia budynku jaką jest całkowicie zaizolowana Płyta Fundamentowa Megatherm™, redukująca tę nieuchronną stratę ciepła, a więc i kosztów praktycznie do zera.

Jesteśmy przekonani, że Państwo mając te dane łatwiej będziecie podejmować właściwe decyzje i pozwoli to upewnić się jak bardzo inwestycja w stabilną, oszczędną i ciepłą Płytę Fundamentową Megatherm™ jest uzasadniona i tak podjęta decyzja spowoduje autentyczne oszczędności biorąc pod uwagę z jednej strony istniejący trend rosnących i z pewnością będących rosnąć dalej w przyszłości cen energii i paliw niezbędnych przy ogrzewaniu budynków

Niebagatelnym jest też fakt, że ze względu na zastosowanie przy realizacji budynku najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych w przyszłości jeśli zaistnieje taka konieczność będzie łatwiej taki dom sprzedać. A warto pamiętać, że wraz z nieustannym rozwojem technologii i pojawianiem się nowych rozwiązań w budownictwie, doskonaleniem materiałów i rozwiązań, które wchodzą lub będą wchodzić na rynek budowlany w najbliższych 10, 20 czy 30 latach (tak jak widzimy to po intensywnym rozwoju budownictwa dwóch ostatnich dekad), taki dom będzie łatwiej zmodernizować i podnieść jego standard energooszczędności poprzez dodatkowe ocieplenie lub wymianę wielu jego elementów na nowsze jak okna, dachówki czy instalacje wewnętrzne. Niestety fundamentu nie da się już wymienić ani ulepszyć, bo powstaje on tylko jeden jedyny raz na całe życie domu i winien być Stabilny-Oszczędny-Ciepły, tak jak Płyta Fundamentowa MegaTherm™.