Naprawa Fundamentów

Start / Oferta / Naprawa Fundamentów

Chcemy zaoferować Państwu usługę naprawy fundamentów. Mając wieloletnie doświadczenie w budownictwie, a zwłaszcza w posadawianiu budynków na trudnych lub bardzo trudnych gruntach, zebraliśmy wiedzę i doświadczenia, które są przydatne dla właściwej oceny przyczyn powstawania uszkodzeń budynków. Problem dotyczy nowo wznoszonych budynków oraz budynków już funkcjonujących, starych jak i nowych.

Rosnąca na terenie całego kraju ilość budowanych domów powoduje też rosnącą ilość budynków, gdzie w różnym stopniu nasilenia występują przypadki spękań, uszkodzeń czy wręcz katastrof obiektów budowlanych. O ile na Górnym Śląsku, a zwłaszcza na terenach objętych wydobyciem przemysłowym jest to spowodowane głównie szkodami górniczymi, o tyle na pozostałych obszarach kraju przyczyny takiego stanu rzeczy są bardziej zróżnicowane. Mogą to być zarówno przyczyny wewnętrzne - jak konstrukcja budynku, nadmierne obciążenia, wadliwe wykonanie - niewłaściwe materiały lub po prostu złe wykonanie, ale też przyczyny zewnętrzne - jak warunki geologiczne, wysokie wody gruntowe, warunki terenowe itp.

Właściciel takiego obiektu musi sobie zdawać sprawę, że takich błędów przeważnie nie da się już naprawić, a sytuacji można zaradzić stosując działania korygujące lub zapobiegawcze. W takich przypadkach przeważnie konieczne jest np. wzmocnienie podłoża, wzmocnienie fundamentów, wzmocnienie ścian itp. specjalistyczne rozwiązania techniczne. W zależności od ustalonego zakresu robót, można spowodować spowolnienie procesu lub jego zatrzymanie. Budynku wtedy nie da się już naprawić, a tylko w mniejszym lub większym stopniu zapobiec większym uszkodzeniom lub wręcz zniszczeniom.

Wszystkie te przyczyny mogą powodować problem dla inwestorów lub właścicieli obiektów, z którym muszą sobie jakoś, nie zawsze właściwie poradzić. O ile sprawca takiej awarii jak konkretna osoba lub firma jest łatwy do zidentyfikowania i wydaje się, że inwestorowi jest łatwiej dochodzić swoich roszczeń oraz żądać odszkodowania i przywrócenia obiektu do minimalnej sprawności technicznej, o tyle w sytuacji bardziej złożonej, przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być trudniejsze do zidentyfikowania i w efekcie wymaga bardziej złożonych działań.

Wszyscy Inwestorzy, zarówno ci którzy mieszkają w nowo budowanych budynkach, ale mający przysłowiowego pecha, jak i ci którzy np. zakupili stary, często zabytkowy dom wymagający napraw muszą liczyć się z tym, że uratowanie go zarówno do celów mieszkalnych jak i użytkowych np. turystyczno-gastronomiczno-hotelowych konieczna jest próba znalenienia specjalistów, którzy mogliby pomóc w wykonaniu takich wysoce specjalistycznych prac. Gdzie zatem szukać takich usług jak naprawa czy wzmacnianie fundamentów, będących właśnie efektem uszkodzenia fundamentów, wad lub pęknięcia fundamentów.

W takich przypadkach oprócz samego wykonania napraw niezbędna jest prawidłowa „diagnoza” przyczyny problemu. Konieczna jest pomoc eksperta i wykonanie dogłębnej ekspertyzy. Kolejnym etapem jest przygotowanie i przedstawienie projektu niezbędnych działań naprawczych.

Oczywiście ważne jest, aby wyróżnić dwa obszary działań w tej sferze:

  • usunięcie przyczyn powstawania szkód czy awarii
  • naprawa powstałych uszkodzeń

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów w tym zakresie oferujemy kompleksowe usługi a mianowicie: wzmacnianie, naprawę fundamentów wadliwych lub uszkodzonych. Nasza firma zajmuje się indywidualnie każdym przypadkiem, do którego dobieramy odpowiednie technologie i materiały, a nasze wyspecjalizowane ekipy wykonują je we wskazanym miejscu. Taka usługa jest każdorazowo wyceniana indywidualnie na podstawie odpowiedniej dokumentacji oraz przeprowadzonej wizji lokalnej.