Grzewcze Płyty Fundamentowe

Start / Oferta / Grzewcze Płyty Fundamentowe

Ogrzewanie podłogowe jest bardzo nowoczesnym i obecnie najpopularniejszym system ogrzewania pomieszczeń, zwłaszcza w domach jednorodzinnych. Posiada wiele zalet i jest niezwykle praktyczne. Jest wydajne, efektywne oraz absolutnie bezpieczne zarówno dla użytkowników, jak i środowiska.

PŁYTA FUNDAMENTOWA MEGATHERM™ Z SYSTEMEM GRZEWCZO - CHŁODĄCYM

Ogrzewanie podłogowe jest bardzo nowoczesnym i obecnie najpopularniejszym system ogrzewania pomieszczeń, zwłaszcza w domach jednorodzinnych. Posiada wiele zalet i jest niezwykle praktyczne. Jest wydajne, efektywne oraz absolutnie bezpieczne zarówno dla użytkowników, jak i środowiska.

 

System Grzewczy MegaTherm™, który chcemy zaproponować składa się z zestawu odpowiednio dobranych materiałów instalacyjnych - wysokojakościowego rurarzu z polietylenu sieciowanego i masy anhydrytowej. Taka instalacja odpowiednio zaprojektowana i wykonana tworzy zintegrowany system Fundamentowej Płyty Grzewczej Megatherm™ lub Stropu Grzewczego Megatherm™.

Bardzo dobre parametry termiczne stawiają naszą technologię w pierwszym rzędzie pod względem ekonomiki ogrzewania budynków. Stosowane przez nas materiały są najwyższej jakości, a nasi fachowcy, mając duże doświadczenie w takich realizacjach, gwarantują prawidłowe wykonanie całego systemu.

To po prostu ciepłe podłogi, po których z przyjemnością chodzimy boso i bez obawy kataru.


 

Zalety i korzyści

Uniwersalność zastosowania – dająca możliwość wykonania na wszystkich kondygnacjach budynku i niemal w każdym pomieszczeniu;

Większa ilość miejsca – poprzez usuniecie z pomieszczeń mało estetycznych grzejników zabierających powierzchnię i utrudniających estetyczną aranżację wnętrz;

Równomierność ogrzewania - generowanego na powierzchni całej podłogi i krążącego w całym pomieszczeniu, dająca optymalny rozkład temperatur;

Lepsza cyrkulacja – ciepłego powietrza przemieszczającego się równomiernie z całej powierzchni podłogi pod sufit, a nie tylko wzdłuż ścian do góry jak ma to miejsce w przypadku zastosowania standardowego ogrzewania grzejnikami;

Czystość powietrza – bez unoszącego się kurzu, przeziębień i alergii, ale z dobrym samopoczuciem;

Eliminacja szumów – poprzez zastosowanie systemu ogrzewania cieczą, a nie powietrzem, co niweluje odgłos pracy wentylatorów;

Mniejsze zapotrzebowanie cieplne – uzyskane dzięki lepszemu rozprowadzeniu ciepła niż przy tradycyjnych grzejnikach, co zmniejsza bieżące koszty eksploatacji;

Gotowa posadzka – uzyskana jako powierzchnia zintegrowana z całością płyty i wykonana jako jeden element o wysokim stopniu równości powierzchni, bez szczelin dylatacyjnych;

Dodatni bilans energetyczny – uzyskany poprzez kumulację ciepła związaną ze zintegrowaniem systemu grzewczego posadzki z płytą fundamentową, a gwarantującą wysoki komfort użytkowania oraz bezwładność cieplną przez jego swoiste magazynowanie w swojej strukturze;

Szybsze wykonanie – w stosunku do rozwiązań tradycyjnych, związane z uzyskaniem posadzki grzewczej nie tylko jako sposobu ogrzewania budynku, ale również możliwością jego dosuszenia podczas budowy;

Korzystniejsza cena – związana z ograniczeniem ilości robót instalacyjnych i posadzkarskich oraz z radykalną redukcją czasu pracy niezbędnego do wykonania całej instalacji grzewczej mająca bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów całej inwestycji;

Większa ekonomiczność - dzięki systemowi, w którym koszty eksploatacji dla użytkownika są niższe, temperatury jego zasilania niskie i energooszczędne, a źródło ciepła znajduje się w płycie, co eliminuje straty wynikające z wyprodukowania i przesyłania ciepła;


 

Parametry techniczne

  • wytrzymałość na zginanie od 4-7 MPa - uzależnione od składu produktu
  • wytrzymałość na ściskanie od 20-40 MPa - uzależnione od składu produktu
  • współczynnik przewodzenia ciepła U = 2,5 W/m2K
  • ścieralność na tarczy Boehmego - klasa A15
  • twardość powierzchniowa - klasa SH 50
  • produkt niepalny - klasa A1

 

Zalety nowoczesnych systemów ogrzewania płaszczyznowego

To oszczędność energii i kosztów

Systemy ogrzewania płaszczyznowego charakteryzują się bardzo niskimi temperaturami na zasilaniu wynoszącymi 33 °C do 40 °C, dzięki czemu nadają się również do zastosowania w domach niskoenergetycznych. Ponadto w przewodach rozdzielczych i kotle grzewczym odnotowuje się znacznie mniejsze straty ciepła niż w przypadku ogrzewania grzejnikowego, gdzie temperatura na zasilaniu wynosi do 70 °C.

Systemy ogrzewania płaszczyznowego sprawdzają się idealnie w połączeniu z alternatywnymi źródłami energii, na przykład z pompami ciepła i energią słoneczną.

Temperaturę pomieszczenia można obniżyć o 2 °C w porównaniu z klasycznym ogrzewaniem grzejnikowym przy tym samym odczuciu temperatury w skutek oddawanego przez dużą powierzchnię stałego ciepła promieniowania, co umożliwia zaoszczędzenie do 12% kosztów energii.

Dzięki efektowi „samoregulacji“ systemów ogrzewania płaszczyznowego zmniejsza się ilość oddawanego ciepła, gdy zmniejszy się różnica między temperaturą powietrza w pomieszczeniu, a temperaturą powierzchni podłogi. Wtedy obie temperatury znajdą się na tym samym poziomie, a oddawanie ciepła „zatrzyma” się automatycznie.

Dodatkową korzyścią dla portfela jest to, że po zamontowaniu ogrzewania płaszczyznowego zwiększa się wartość budynku wyposazonego w nowoczesne ogrzewanie, co opłaca się przy jego sprzedaży lub wynajmie.

To zdrowy i przyjemny klimat

Średnia temperatura powierzchni nowoczesnych systemów ogrzewania powierzchniowego wynosi 23 °C do 24 °C.

Systemy ogrzewania powierzchniowego gwarantują prawie idealny rozkład temperatur w pomieszczeniu, który zapewnia ciepłe stopy i chłodną głowę.

Zarzut mówiący o „opuchniętych nogach“ jest już nieaktualny ze względu na bardzo niskie temperatury powierzchni. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Układu Żylnego, ogrzewanie podłogowe nie stanowi żadnego ryzyka nawet dla osób z chorobami żył.

Niewielka różnica temperatur między powierzchnią promieniowania, a powietrzem w pomieszczeniu zapobiega uwarunkowanym termicznie zjawiskom przeciągu. Dzięki temu prędkość powietrza mieści się w idealnym zakresie poniżej 0,1 m/s.

Zarzut mówiacy o „alergii na kurz domowy” w przypadku ogrzewania płaszczyznowego w powietrzu jest również nieaktualny ze względu na znacznie mniej kurzu unoszacego się w powietrzu.

Ogrzewanie płaszczyznowe zmniejsza wilgotność wykładzin podłogowych i stwarza tym samym niesprzyjające warunki do życia dla roztoczy kurzu domowego, na które wiele osób ma alergię.

To więcej wolności architektonicznej

Niezależnie, czy w starym czy w nowym budownictwie, ogrzewanie płaszczyznowe jako niewidoczny system grzewczy oferuje prawie nieograniczone możliwości architektonicznego kształtowania wnętrz oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni, a grzejniki nie są już potrzebne.

Można wybrać dowolne wykończenie podłogi, począwszy od płytek, kamieni lub dywanu, a na wykładzinach z tworzyw sztucznych czy parkiecie skończywszy.

wg materiałów REHAU