Posadzki Anhydrytowe

Start / Technologia / Posadzki Anhydrytowe

Oferowany przez nas System Grzewczy Megatherm™ wykonywany jest w oparciu o wysokiej jakości rurarz z powłoką antydyfuzyjną z polietylenu sieciowanego PE-X oraz wylewkę anhydrytową wykorzystywaną przy wykonywaniu wierzchniej warstwy posadzek w postaci wylewki anhydrytowej. Kompleksowe wykonanie systemu zgodnie z technologią opartą na obu materiałach stanowi niewątpliwie ogromny skok jakościowy w budownictwie.

Rosnącą popularność oraz coraz większa jakość i dostępność anhydrytu w budownictwie stanowi o tym, że dzisiaj coraz więcej inwestorów decyduje się na takie rozwiązanie. Anhydryt stosowany na posadzki z ogrzewaniem podłogowym jest tutaj najlepszym rozwiązaniem, gwarantującym osiągnięcie najlepszych parametrów grzewczych oraz sprawności systemu, a wynikajacych z poniesionych nakładów.

Parametry techniczne anhydrytu:

 • wysoka wytrzymałość na zginanie - 4-7 MPa,
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie - 20-40 MPa,
 • wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ – 2,0 [W/m*K],
 • niski współczynnik rozszerzalności cieplnej – ok. 0,012 [mm/m*K],
 • ścieralność na tarczy Boehmego - klasa A15,
 • twardość powierzchniowa - klasa SH 50,
 • produkt niepalny – klasa A1,

Zalety anhydrytu:

 • właściwości samopoziomujące - ciekła konsystencja gwarantuje łatwe rozlanie i bardzo precyzyjne wypoziomowanie mieszanki,
 • estetyka powierzchni - wysoki stopień płynności zapewnia bardzo gładką powierzchnię posadzki, bez nierówności i wad, skutkującą szybszym przewodzeniem ciepła,
 • niska porowatość - pozwala na szybkie oddawanie ciepła w pomieszczeniu oraz homogeniczność mieszanki sprawia, że produkt ten jest szczególnie zalecany w konstrukcjach z ogrzewaniem podłogowym,
 • płynna i jednolita konsystencja mieszanki - powoduje doskonałe otulenie przewodów instalacji, zwiększając wydajność ogrzewania,
 • wysokiego współczynnika przewodności cieplnej powoduje, że ciepło z instalacji grzewczej jest odczuwalne szybciej niż przy tradycyjnym jastrychu cementowym,
 • dobre przewodnictwo cieplne i energooszczędność - dzięki dobremu przewodnictwu cieplnemu podkładu, przy ogrzewaniu podłogowym zmniejsza się znacząco zużycie energii,
 • zmniejszona grubość wylewki - szybciej przewodzi ciepło do otoczenia, zwiększając temperaturę pomieszczenia,
 • skraca czas działania pieca grzewczego - wpływając na zwiększenie jego wydajności, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii,
 • duża wytrzymałość na zginanie-ściskanie – w porównaniu z jastrychem cementowym,
 • wydajność układania - 400 - 1000 m2 dziennie,
 • przyspieszenie prac wykonawczych - możliwość eksploatacji po 2 dniach, a po 7 dniach można włączyć ogrzewanie podłogowe,
 • brak potrzeby dylatowania – powierzchnia ogrzewana do 300 m2, w porównaniu z 30 m2 dla jastrychu cementowego oraz koniecznością wykonania fug dylatacyjnych,
 • nie wymaga zbrojenia - ze względu na wysokie parametry wytrzymałościowe,
 • zmniejszenie obciążenia stropów - przy wylewce anhydrytowej dopuszczalne jest zmniejszenie grubości wylewanej warstwy nawet do 35 mm, co wprost przekłada się na zmniejszenie obciążeń stropów ogrzewanych tym systemem,

Więcej na stronie Lafarge www.agiliasolsa.pl