FAQ - Często zadawane pytania

Start / Technologia / FAQ

prawda – płyta fundamentowa posiada wiele zalet, których nie ma fundament murowany i należą do nich:

  • uniwersalność zastosowania niemal w każdych warunkach terenowych, dająca możliwość wykonania fundamentu niemal w każdych warunkach gruntowych,
  • szybkość wykonania w stosunku do tradycyjnych rozwiązań murowanych poprzez radykalne skrócenie całego cyklu wykonawczego do 4-5 dni,
  • jednorodność pracy całej konstrukcji mająca kardynalne znaczenie dla stabilnosci i żywotności budynku,
  • izolacyjność termiczna zapewniona dzięki odpowiednio grubej warstwie izolacji termicznej gwarantująca całkowity brak występowania mostków cieplnych, jako efekt termoizolacji całej płyty,
  • bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwradonowej zapewniona dzięki warstwie szczelnej izolacji,
  • zwiększona nośność konstrukcji gwarantowana większą powierzchnią styku płyty z gruntem,
  • duża dokładność wykonania powierzchni płyty mogącej być wykorzystana od razu jako posadzka,
  • dodatni bilans energetyczny i bezwładność cieplna uzyskane poprzez kumulację i magazynowanie ciepła w swojej strukturze.

nieprawda - koszty są porównywalne, ale zyskujemy znacznie nowszą technologię i zalety, których nie posiada fundament murowany, szczególnie dotyczy to bilansu energetycznego, co przekłada się na duże oszczędności podczas eksploatacji budynku. Porównując koszty wykonania płyty z fundamentem murowanym warto się upewnić czy oferty te są wogóle porównywalne. Wykonując Płytę Fundamentową Megatherm® otrzymujemy praktycznie gotowy poziom zero budynku, a oferty wykonania fundamentów murowanych przeważnie nie obejmują np elementów izolacji termicznej lub przeciwwilgociowej, przyłączy albo podposadzkowej szlichty betonowej.

nieprawda - płyta fundamentowa wykonana jest w oparciu o projekt konstrukcyjny przygotowany przez uprawnionego projektanta uwzględniający nośność gruntu i obciążenia statyczne budowli, a proces wykonawczy jest pod ścisłym nadzorem eliminującym ewentualne niedoskonałości materiału lub błędy czynnika ludzkiego.

nieprawda - zastosowany materiał jest odpowiednio twardym styropianem stosowanym pod najcięższe możliwe obciążenia typu parkingi, hale przemysłowe, hangary lotnicze i inne duże obiekty inżynierskie. Standardowo stosowany jest styropian o wytrzymałości użytkowej min. 6000 kg/m2, który daje gwarancję przeniesienia zadanych obciążeń związanych z ciężarem konstrukcji budynku, a w uzasadnionych przypadkach może być zastosowany styropian o jeszcze lepszych parametrach wytrzymałościowych.

nieprawda - gryzonie występują tam, gdzie są robaki, czyli ich źródło pożywienia.

Styropian nie jest pożywieniem dla jednych i drugich. Mogą one pojawić się w warstwie humusu. Ma to miejsce wtedy, gdy ktoś chce zaoszczędzić i nie usunie humusu przed rozpoczęciem robót fundamentowych, lub zamiast podsypki piaskowej używa humusu do obsypania wykonanych fundamentów. Podsypka jest następnie zagęszczana wysoko wydajnymi zagęszczarkami, co uniemożliwia penetrację robakom i gryzoniom. Następnie układana jest folia, która jest zabezpieczeniem od wilgoci, a jednocześnie bardzo dobrze zabezpiecza styropian od gryzoni i robaków.Każdy budynek na styku ścian z otoczeniem jest wykańczany cokolikiem i sztywną szeroką opaską, uniemożliwiającą ingerencję zwierząt w spodnie partie konstrukcji.