Korzystanie z serwisu

Start / O nas / Nota prawna

Serwis internetowy przygotowany przez naszą firmę ma charakter informacyjno – promocyjny.

Właściciel marki MegaTherm informuje Państwa na tych stronach o naszej działalności, a informacje te są oczywiście sprawdzane przed publikacją, aby upewnić się, że są kompletne, poprawne i aktualne. Wszystkie informacje mogą zatem zostać zmienione lub usunięte bez uprzedniej notyfikacji. Ze względu na czysto informacyjny charakter tej strony, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek żądania rekompensaty związane z informacjami zawartymi na tej stronie.

Firma Megatherm Polska upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich.

Materiałów tych nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w żadnej innej witrynie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw.

Zaprezentowane materiały w poszczególnych kategoriach serwisu internetowego mogą być wykorzystywane, publikowane, drukowane i kopiowane tylko w przypadku wyraźnego oznaczenia wydawcy serwisu firmy Megatherm Polska, zawsze za każdorazowym uzyskaniem jego zgody. Nazwy handlowe umieszczone w niniejszym serwisie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą ich właścicieli. Wydawca serwisu i autorzy informacji prowadzą bieżącą moderację serwisu internetowego.

Dane użytkowników

Dane osobowe osób, które za pomocą wypełnionej aplikacji Formularza Kontaktowego będą, otrzymywały bieżące informacje na temat firmy i jej produktów, wykorzystane zostaną jedynie w celach informacyjno - promocyjnych. Dane osobowe na stronie www zbierane są dobrowolnie i są wymagane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zainteresowanie otrzymaniem dodatkowych informacji na temat naszego przedsiębiorstwa. Nie zbieramy na naszej stronie żadnych danych osobowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Wypełnienie i wysłanie Formularza Kontaktowego oznaczać będzie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Megatherm Polska Sp. z o.o. na potrzeby przygotowania oferty handlowej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 133. poz. 883). Wypełniający Formularz Kontaktowy jednocześnie oświadcza, że jest potencjalnym klientem, który zamierza się budować, jest w trakcie budowy lub rozpoznaje rynek w celu pozyskania

Odnośniki do innych firm

Odnośniki do witryn internetowych innych firm i instytucji są umieszczane wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. Skorzystanie z odnośnika powoduje opuszczenie niniejszej witryny. Nasza firma nie monitoruje zawartości wszystkich witryn internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki, nie kontroluje tych witryn, ani nie bierze za nie odpowiedzialności. Decydując się na przejście do witryny internetowej innej firmy, do której prowadzi odnośnik z niniejszej witryny, użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.