Etapy Realizacji

Start / Technologia / Etapy Realizacji

1. Przekazujemy do naszego projektanta otrzymany od Inwestora wynik badań geotechnicznych pozwalający uzyskać informację o miejscowych warunkach gruntowych, oraz dokumentację projektową dla wybranego przez klienta budynku, co uwzględniając ukształtowanie terenu oraz przewidziany tradycyjny fundament murowany, pozwala wykonać projekt zamienny Płyty Fundamentowej.

2. Wytyczamy obszar, na którym będzie posadowiony budynek, a następnie usuwamy z niego grunt rodzimy w ilości niezbędnej dla spełnienia wymogów projektu.

3. Wypełniamy powstały wykop zagęszczanymi warstwami podsypki żwirowo-piaskowej w celu stabilizacji podłoża i zapobieżenia podciąganiu kapilarnemu wilgoci.

4. Wyznaczamy zewnętrzny obrys Płyty Fundamentowej i ustawiamy styropianowe elementy brzegowe, tworzące cokół budynku i jego izolację pionową, a następnie wyprowadzamy wszystkie zaprojektowane przyłącza.

5. Wypełniamy wytyczony obrys warstwami izolacji przeciwwilgociowej, układamy warstwy styropianu tworzące izolację poziomą budynku oraz przygotowujemy stalowe elementy zbrojenia.

6. Wypełniamy przygotowany układ mieszanką betonu za pomocą pompy, odpowiednio układając i poziomując powierzchnię płyty.

7. Zabezpieczamy odpowiednią folią ochronną zabetonowaną konstrukcję, gdzie dojrzewający beton tworzy monolit Płyty Fundamentowej.

8. Otrzymujemy Płytę Fundamentową Megatherm™, a jeśli projekt przewiduje System Grzewczy MegaTherm™, to jest on wykonywany po realizacji prac stanu surowego i wtedy otrzymujemy Fundamentową Płytę Grzewczą Megatherm™.