Styropian

Start / Technologia / Styropian

Styropian – to potoczna nazwa spienionego polistyrenu (ekspandowanego). W budownictwie nie ma właściwie innego materiału do izolacji termicznej, który byłby częściej spotykany.

Styropian dla laika to nic innego, jak materiał, który tworzą setki tysięcy białych kuleczek wypełnionych powietrzem. To jemu właśnie styropian zawdzięcza swe właściwości izolacyjne. Z technicznego punktu widzenia, to wynik przetworzenia w skomplikowanym wieloetapowym procesie technologicznym ropy naftowej, w wyniku czego powstaje spieniony polistyrenowy granulat. Na całą płytę izolacyjną styropianu przypada zaledwie 2 proc. tego surowca, podczas gdy powietrze stanowi nie mniej niż 98% objętości materiału jako całości. Jest to możliwe dzięki ekspandowaniu, czyli rozszerzaniu, zjawisku wykorzystywanemu w produkcji. Granulki polistyrenu napełnione czystym wodorem (pentanem), po podgrzaniu parą wodną, pod wpływem rozprężania się zawartego w nich gazu, rozszerzają się pod ciśnieniem, osiągając nawet 50-krotnie większy wymiar niż na etapie początkowym. Jednocześnie stają się sprężyste, odporne na ściskanie, zachowując swoje właściwości izolacyjne.

W zależności od przeznaczenia, występują różne jego odmiany:

 • EPS fasada - do ocieplania ścian powyżej gruntu,

 • EPS dach/podłoga - do ocieplania ścian poniżej gruntu, tarasów, stropodachów,

 • EPS parking - do ocieplania elementów budowli poniżej gruntu silnie obciążonych.

 

Styropian nie reaguje chemiczne z żadnym stałym materiałem budowlanym. Nie jest jedynie odporny na działanie rozpuszczalników organicznych takich jak: aceton, benzol, nitro oraz materiałów płynnych wykonanych na ich bazie. Istnieje natomiast bardzo duża grupa klei, środków ochrony drewna czy farb, które są przeznaczone specjalnie do współpracy ze styropianem. Styropian jest przyjazny dla środowiska, nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Przy układaniu izolacji ze styropianu nie są wymagane środki ochrony osobistej. Styropian jest odporny na starzenie się, pod warunkiem, że nie jest narażony na działanie promieni UV. Nie gnije w wilgotnym środowisku, zachowuje swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiary, nie chłonie wilgoci.

Styropian jest odporny na:

 • wodę morską, sole i roztwory soli, nawozy sztuczne,

 • wapno, cement, gips,

 • ług sodowy, potasowy, amoniak, wodę wapienną,

 • kwas solny (35%), azotowy (50%), siarkowy (95%), kwas mlekowy, węglowy, humusowy,

 • bitumy, alkohole.

Najważniejsze zalety styropianu to:

 • bardzo dobra izolacyjność, a więc niski współczynnik przewodzenia ciepła,

 • mała gęstość, a więc mały ciężar,

 • łatwość obróbki i kształtowania, styropian nie pyli, nie powoduje uczuleń, nie wymaga stosowania środków ochrony osobistej;

 • znikoma nasiąkliwość wodą, odporność na grzyby, pleśnie i bakterie,

 • nieszkodliwość dla zdrowia,

 • żywotność, a więc odporność na starzenie się,

 • doskonały stosunek ceny do użyteczności.

Styropian w odmianie EPS 200 zgodnie z normą PN-B 20132 może być stosowany do:

 • ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną, silnie obciążone,

 • ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych, silnie obciążone,

 • ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, silnie obciążone,

 • wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich,

 • warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych,

 • izolacja cieplna stropodachów pełnych,

 • izolacja cieplna tarasów silnie obciążonych,

 • izolacja cieplna podłóg w obiektach sportowych, garażach i parkingach.

Dotyczy to również między innymi sytuacji, gdy ze styropianu o wysokiej wytrzymałości na ściskanie jest wykonana izolacja termiczna pod płytą fundamentową. Zastosowany materiał jest styropianem twardym, stosowanym pod najcięższe możliwe obciążenia, pod obiekty typu parkingi, hale przemysłowe, hangary lotnicze i inne obiekty inżynierskie. Zastosowanie styropianu EPS 200 daje gwarancję, że przeniesie on obciążenia, które wywołują naprężenia ściskające o wartości › 200 kPa, to znaczy, że bez problemów przeniosą zadane obciążenia związane z ciężarem konstrukcji budynku posadawianego na takim fundamencie.

Badania prowadzone nad styropianem od ponad 40 lat między innymi przez firmę BASF wykazały, że w prawidłowo ułożonej izolacji właściwości fizyko-chemiczne styropianu pozostają niezmienione.

Nowoczesne metody produkcji styropianu w technologii indywidualnego wtrysku gwarantują stabilność właściwości i cech styropianu, pozwalają na uzyskiwanie coraz lepszych parametrów izolacyjnych, osiągnąć jeszcze wyższą wodo- i mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Pozwala to na skuteczne konkurowanie z polistyrenem ekstrudowanym – XPS.

Produkty z ekstrudowanej pianki XPS mają jednorodną, zamkniętokomórkową budowę, której zawdzięczają swoje właściwości:

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna,

 • wysoka odporność na działanie wilgoci,

 • zerowa kapilarność,

 • mrozoodporność,

 • niezmienne w czasie parametry izolacyjności termicznej.

Polistyreny ekstrudowany i ekspandowany mają podobną odporność chemiczną i termiczną, oraz podobne parametry izolacyjności termicznej.

Na koniec jeszcze jedno zagadnienie.

Zabezpieczenie styropianu od gryzoni i robaków. Gryzonie występują tam, gdzie są robaki, czyli ich źródło pożywienia. Styropian nie jest pożywieniem dla jednych i drugich. Mogą one pojawić się w warstwie humusu. Ma to miejsce wtedy, gdy inwestor chce zaoszczędzić i nie usunie całkowicie humusu przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub zamiast podsypki piaskowej używa humusu do obsypania wykonanych fundamentów.

W przypadku wykonywania płyty fundamentowej, humus usuwany jest całkowicie. Następnie układana jest podsypka żwirowo-piaskowa, która nie jest środowiskiem przyjaznym ani dla robaków i ani dla gryzoni. Podsypka jest zagęszczana wysoko wydajnymi zagęszczarkami, co uniemożliwia penetrację jednym i drugim. Na tak zagęszczonej podsypce układana jest podwójna warstwa foli, która zabezpiecza styropian w części podziemnej. Jest ona przede wszystkim zabezpieczeniem od wilgoci, a jednocześnie bardzo dobrze zabezpiecza styropian od gryzoni i robaków. Producenci styropianu nie przewidują innego zabezpieczenia. Styropian, który dociepla płytę z boku, zabezpieczany jest siatką, klejem i okładziną. Dodatkowym zabezpieczeniem jest opaską wokół budynku np z bruku lub kamienia, układanego na zagęszczonej podsypce piaskowo-cementowej.

Producenci są zdania, że wprawdzie styropian jest produktem przyjaznym środowisku, ale nie jest to środowisko do życia dla żywych stworzeń. Styropian, zanim trafi do klienta jest składowany w hali, na placu, pod wiatą itp. Nie stwierdzono jednak żadnego przypadku, aby np. myszy zniszczyły styropian w czasie jego składowania. Jedynie w przypadku styropianu składowanego bezpośrednio na gruncie pojawiały się jakieś robaki, ale w gruncie pod styropianem. Jednak taka sytuacja jest oczywista, gdyż powoduje gnicie wszystkich cząstek organicznych pod styropianem, co jest pożywką dla robaków, a w konsekwencji dla gryzoni. Natomiast styropian składowany np. na paletach nie wykazuje żadnej ingerencji takich stworzeń.

autoryzacja
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
w Warszawie